Wszystko w jednym, dużym pakiecie

Zarejestruj się i otrzymaj bezpłatnie wszystkie materiały edukacyjne (w różnych formatach).

  • Materiały edukacyjne 2019 – opcjonalne!

Ten pakiet zawiera

  • Wszystkie cyfrowe materiały z pakietu B
    Pakiet do pobrania z listem przewodnim oraz tylną stroną z formularzem faksu do ewentualnego udziału w konkursie, interaktywnymi arkuszami pracy i banderolą edukacyjną dla uczennic i uczniów. To wszystko znajduje się w praktycznym formacie PDF.
  • Link do tablicy cyfrowej z pakietu C
    Do korzystania w sali lekcyjnej i/lub w domu: W cyfrowym środowisku nauczania możesz komunikować się z klasą oraz uczyć w zamkniętej przestrzeni. Tablica cyfrowa zawiera filmy, funkcje czatu oraz interakcji.
  • Materiały edukacyjne z 2019 roku
    Pakiet do pobrania zawiera wszystkie materiały z 2019 roku na temat prądu w formacie PDF– z zeszytem ćwiczeń (zawierającym informację dla nauczyciela i arkusze pracy) oraz plakatem edukacyjnym.

Wypełnij teraz i zamów